Hur beställer man?

Priser

Priserna är nettopriser exklusive moms. Då inget annat framgår avses pris per styck eller pris per kilo/liter. För förpackningar mindre än 1 liter eller 1 kilo anges priset per styck. På beställning skall produktantal (styckvis) anges. För eventuella undantag; se katalog. Priserna gäller med reservation för ändringar gjorda efter priskatalogens utskriftsdatum.

Ej lagervara

Med ”ej lagervara” avses artiklar som finns med i katalogen men ej lagerhålls av oss. Dessa artiklar är märkta som ”ej lagervara” i katalogen. Leveranstiden kan variera mellan en till tre veckor. Leverans sker när varan har anlänt till vårt lager och i samband med påföljande ordinarie beställningar.

Leveransvillkor

För leverans till ordinarie leveransadress inom Sverige gäller följande:

  • Leverans på gemensamt avtalad veckodag är fraktfri
  • Order överstigande en totalvikt om 450 kg levereras fraktfritt Vid leverans i annan ordning eller till annan plats debiteras frakt enligt gällande prislista.

Frakt beräknas per order. Färg och handelsvaror på samma order sammanräknas för bestämning av orderns totalvikt. Vid debitering av frakt är minimibeloppet 125 kr. För uppgift om fraktkostnad kontakta Kundtjänst! Pallar debiteras om inte avtal finns med pallpool eller pallbyte sker.

Expeditionsavgift

Vid leverans av order understigande f.n. 2 000 kr tillkommer expeditionsavgift med 100 kr.

Övrigt

I övrigt gäller Sveff’s Allmänna Leveransvillkor.

Returer

Eventuell retur av varor skall vara godkänd av Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Beställningsvaror eller andra ej lagerförda artiklar tas ej i retur. Värdet av returen krediteras till reducerat pris fastställt av Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Returföljesedel som skickas till kund måste medfölja returnerat gods för att kreditering skall ske.

Fel i leveransen

Transportskador, såsom skadat gods eller saknat gods (som finns upptaget på fraktsedel men som ej levererats), skall anmärkas på fraktsedeln innan godset kvitteras. Anmäl därefter skadan omgående till transportören. Om leverans inte stämmer med följesedel, kontakta Akzo Nobel Decorative Coatings AB:s kundtjänst inom 8 dagar efter leverans.

Betalningsvillkor

Färghandelskompaniet tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta under 1–45 dagar med gällande diskonto + 10%. Från och med dag 46 debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto 13%. Eventuella fakturaanmärkningar skall göras inom 8 dagar från det att fakturan emottagits.